Архив:

Официално изявление на „Most of Evil” публикувано на 09-12-2011
Една година „Thrashing Mania” публикувано на 30-11-2011

Приятелски връзки:
Дизайн и разработка Николай Борисов